Ниже приведен список типовых проектов разработанных СИКАМ Украина.

Для использования типовых решений представленных в этих типовых проектах предлагаем использовать онлайн сервис SiCAD.

typovyi proekt 2 17 reklouzery 10 kV sicame

Проект повторного застосування Арх.№ 2.17 (Зміна 1) "ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ ОПОР ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ НАПРУГОЮ 6-10 кВ ВСТАНОВЛЕННЯ АВТОРЕКЛОУЗЕРІВ"

В типовому проекті представлені типові рішення по встановленню автореклоузерів AR12, AR12/2 та ACR120 у повітряних лініях електропередач напругою 6-10 кВ.  Запропоновані три моделі реклоузерів є різними за своїм застосуванням, призначенням та способом встановлення.  Це дозволяє обрати найбільш економічно-доцільний варіант комплектації реклоузера з необхідними функціями захисту.   Для кожного комплекту розроблені типові рішення по встановленню на різних типах опор для магістральних ліній та ліній з двостороннім живленням. Вибір необхідного функціоналу та комплектності поставки автореклоузерів за допомогою Опитувальних листів. Типові рішення доповнено схемами первинних кіл та вторинних з'єднань, а також картами адрес для розробки розділів РЗіА та Телемеханіка.

markery liniy elektroperedach typovyi proekt sicame

Проєкт повторного застосування Арх. № 1.20 "АВІАЦІЙНІ КУЛІ-МАРКЕРИ ТА МАРКЕРИ ДЛЯ ПОЗНАЧЕННЯ ПРОВОДІВ ТА ТРОСІВ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ НАПРУГОЮ 1 кВ до 750 кВ" 

У даному випуску наведені робочі креслення встановлення авіаційних куль-маркерів для забезпечення денного маркування тросів повітряних ліній з метою забезпечення їх видимості для суден цивільної авіації та спіральних маркерів для захисту птахів від зіткень з проводоами та тросами повітряних ліній. 1.3. Робочі креслення проекту розроблені для використання на ПЛ 6-35 кВ та ПЛ 110-750 кВ при новому будівництві, при реконструкціях та при організації нових відгалужень від існуючих ліній.

tipovoy proekt 180 2n izm1

Проект повторного застосування арх. № 180.2н Зміна1 "Одноколові залізобетонні опори повітряної лінії з захищеними проводами напругою 10 кВ (ПЛЗ 10 кВ)"

Це оновлений проект, що розроблений на заміну 180.2н. У проекті замінено окремі види обладнання (наприклад тепер викорситовується ізолятор ШФ20-Г1 та полімерні в'язки PLDT). Змінено конструкції траверс. Додано нові типові рішення. Увесь перелік змін приведений у таблиці 12. Реєстр змін та доповнень до проекту, що в кінці пояснювальної записки. 

youtubebutton Видео о реализованном проекте 

typovoy proekt 1 19

Проект повторного застосування арх. № 1.19 "Залізобетонні опори ПЛЗ 35 кВ".

Проект розроблено на заміну проекту повторного застосування арх. № 1.15 та додано компактні двоколові та одноколові залізобетонні опори ПЛЗ 35 кВ з вертикальним розташуванням фаз. Розглянуто конструкції основних типових опор, встановлення обладнання , улаштування відгалужень, таблиці навантажень на опори, габаритні та вітрові прольоти, таблиці монтажних тяжінь.

ulashtuvannya glybynnyh zazemlen

Проект повторного застосування Арх.№ 1.18 Улаштування глибинних заземлень обладнання електричних мереж.

У проекті дана методика розрахунку та робочі креслення для улаштування глибинних заземлень. Методи розрахунку опору заземлювальних пристроїв, що наведені в складі даного проекту є ідентичними до методів наведених у BS 7430:2011+A1:2015 Code of practice for protective earthing of electrical installations (Кодекс практики захисного заземлення електричних установок) . Основою вертикальних заземлювачів є сталеві стрижні з мідним електролітичним покриттям. При виконанні заземлень за типовими рішеннями, що наведені у даному проекті суттєво зменшується час на виконання заземлення, зменшуються об'єми земляних робіт, непотрібне зварювання. З'єднання між стрижнями досягається за рахунок їх спеціальної конструкції, входженням та завальцьовуванням один в одному.

youtubebutton Відео про монтаж вертикального глибинного заземлювача

20 kV Sicame

Проект арх. № 3.17 "Одноцепные железобетонные опоры воздушной линии с защищенными проводами напряжением 20 кВ (ВЛЗ 20 кВ)" 

Проект создан для использования при реконструкции существующих линий ВЛ 6-10 кВ с переводом их на напряжение 20 кВ и при строительстве новых ВЛЗ 20 кВ. 

В проекте представленны конструкции основных типов опор, чертежи установки оборудования, чертежи обустройства ответвлений, чертежи столбовых трансформаторных подстанций, чертежи секционирующих пунктов с реклоузерами, правила выбора линейной арматуры, таблицы нагрузок на опоры, габаритные и ветровые пролеты, таблицы монтажных тяжений.  

1.16VL6-10kV

Проект № 1.16 "Одноцепные железобетонные опоры воздушной линии с неизолированными проводами напряжением 6-10 кВ (ВЛ 6-10 кВ)" создан для использования при реконструкции существующих линий (особенно тех, которые были выполнены по проекту "серия 3.407.1-143") и при строительстве новых. 

В проекте представлены обновленные конструкции опор старой и всем известной, но устаревшей "серии 3.407.1-143" и также добавлены опоры и дополнительное оборудование, которое актуально теперь. Это, например, устройства ответвления от разных типов опор в разные стороны, это установка предохранителей-разъединителей, установка вибрагасителей, переходы и ответвления КЛ (трехжильных "бумажных" и одножильных "сшитый полиэтилен") и многое другое.

Titul2.17

Проект повторного применения арх. № 2.17 "Дополнительное оборудование опор воздушных линий напряжением 6-10 кВ. Установка реклоузеров" 

В проекте отражены технические решения по установке реклоузеров на основные типы опор ВЛ 6-10 кВ, а также схема первичных и вторичных цепей реклоузера, схема телемеханизации.

202.3n-9

   Проект повторного применения арх. №202.3н/9 " Одноцепные и двухцепные опоры ВЛИ 0,38 кВ с закреплением линейной арматуры с помощью бандажной ленты" это дополнение к проекту повторного использования 202.3н "Опоры высокоэффективних ВЛИ 0,38 кВ с СИП на базе стоек СВ95, СВ105. Совместный подвес ВЛИ 0,38 кВ с ВОЛС и ЛО".

 В дополнении мы повторили решения раздела 202.3н/2, но по многочисленным обращениям, вместо траверс ТН1/ТН2 использовали крюки под бандажную ленту CSC16uz и GDN16. 

1.17

       Проект повторного застосування арх. № 1.17 "Сумісне підвішування самоутримних ізольованих проводів ПЛІ 0,38 кВ з неізольованими проводами ПЛ 0,38 кВ на залізобетонних опорах"

       В проекте арх. №1.17 рассмотрены конструкции опор совместного подвеса ВЛ и ВЛИ 0,38 кВ. Проект арх. №1.17 основывается на решениях проекта повторного применеия арх № 202.3н и является его дополнением.

VLZ 2 16 2

 Проект повторного использования арх.№ 2.16. Компактные одноцепные и двухцепные ВЛЗ 6-10 кВ с вертикальным расположением фаз. Совместный подвес ВЛЗ 6-10 кВ и ВЛИ 0,38 кВ.

 В проекте расмотренны компактные одноцепные и двухцепные опоры ВЛЗ 6-10 кВ, а также дополнительное оборудование которое может быть установленно. Документ является продолжением проекта арх. № 2.15. 

 youtubebutton Видео о реализованном проекте

202 3 n

 Проект повторного застосування арх. № 202.3н "ОПОРИ ВИСОКОЕФЕКТИВНИХ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙНАПРУГОЮ 0,38 кВ З САМОУТРИМНИМИ ІЗОЛЬОВАНИМИ ПРОВОДАМИ (ПЛІ 0,38 кВ) НА БАЗІ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ СТОЯКІВ СВ95, СВ105 СУМІСНЕ ПІДВІШУВАННЯ ПЛІ 0,38 кВ З ЛІНІЯМИ ЗВ'ЯЗКУ (ВОЛЗ) ТА ЛІНІЯМИ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ"

Проект разрабатывался как полный, необходимый и достаточный документ для проектирования нового строительства линий ВЛИ 0,38 кВ, реконструкций и дооснащения дополнительным оборудованием существующих ВЛ 0,38 кВ. 

2xVLZ-10kv project2.15  01

Проект повторного использования арх. № 2.15 "Двухцепные железобетонные опоры линии с защищенными проводами 10 кВ (ВЛЗ 10 кВ)"

В проекте расмотренны компактные двухцепные опоры ВЛЗ 6-10 кВ.

proekt


   Проект повторного використання арх. №1.15 «ЗАЛІЗОБЕТОННІ ОПОРИ ПОВІТРЯНОЇ ЛІНІЇ 35 кВ З ПРОВОДАМИ В ЗАХИСНІЙ ІЗОЛЯЦІЇ PAS-35 (СИП3-35)»

  Типовий проект базується на новому ПУЕ 2014 р. та СОУ-Н МЕВ 40.1-21677681-83:2013 «Вимоги до проектування повітряних ліній  електропередавання  напругою від 6 кВ до 35 кВ з проводами із захисним покриттям. Правила».

youtubebutton Видео о реализованном проекте

1.14

Проект повторного использования арх.№1.14 "Железобетонные опоры ВЛЗ 6-10 кВ. Совместный подвес проводов ВЛЗ 6-10 кВ и ВЛИ 0,38 кВ"

В типовом проекте рассмотрены:

1) Конструкции опор одноцепных линий ВЛЗ 6-10 кВ с совместным подвесом с ВЛИ 0,38 и без;

2) Дополнительное оборудование для установки на опоры ВЛЗ 6-10 кВ с совместным подвесом до 4 цепей ВЛИ 0,38 кВ;

3) Конструкции мачтовых трансформаторных подстанций мощностью от 6 до 160 кВА.

Типовой проект 202.2н

 Проект повторного применения. Железобетонные опоры ВЛИ 0,38 кВ.  АРХ № 202.2.­ — Киев:  ВП НТЦЕ НЕК "Укренерго", 2012.

       Проект содержит рабочие чертежи опор для подвески до четырех цепей ВЛИ 0,38 кВ на базе стоек СВ и СК высотой 9,5 и 10,5 м. В пояснительной записке проекта дан подробный пример выбора и проверки строительных решений опор и закрепления их в грунте.

Типовой проект № 16547

Проект повторного застосування. ІЗОЛЯЦІЙНІ ПІДВІСИ ПРОВОДІВ

МАРКИ АЕRO-Z НА ОПОРАХ 35 - 330 кВ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРЕСОВАНОЇ АРМАТУРИ.

№16547 тм - ПЗ. — Київ: ДПВНДІ, Київська філія, 2013